Živnosť a jej ukončenie

Ako sa postupuje pri ukončení živnosti? Ak sa podnikateľ, ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia, rozhodne ukončiť živnosť, postupuje na základe stanovených postupov. Ukončenie živnosti je úkon, ktorý sa zaznamenáva do živnostenského registra, na základe vyplnených potrebných formulárov. Tento úkon môžete realizovať osobne alebo elektronicky. Pri elektronickom vybavení ukončenia živnosti je potrebný občiansky preukaz s čipom, ako aj čítačka kariet. Občiansky preukaz s čipom umožňuje vykonanie elektronického podpisu, ktorý je potrený na potvrdenie vypísaných dokumentov. Ak si s tým neviete poradiť a nie ste takýmto spôsobom vybavení a nevyhovuje vám osobná návšteva úradu, môžete nás osloviť a my vám s tým pomôžeme.

dajte vášmu podnikaniu stopku

V niektorých prípadoch ukončenia živnosti sa daný proces vzťahuje iba na niektoré predmety podnikania, to znamená že živnostenské oprávnenie podnikateľa ďalej funguje, ale je určitým spôsobom pozmenené, aby zodpovedalo reálnej oblasti podnikania. Niekedy podnikateľ uprednostní pred úplným zrušením živnosti jej pozastavenie na určité obdobie.

Ak vám podnikanie nevychádza podľa vašich plánov a vy vnímate potrebu venovať sa niečomu inému a chcete sa vzdialiť od rizika a neistoty, ktoré je spojené s podnikateľskými aktivitami, možno práve pre vás je ukončenie živnosti vhodným riešením. K ukončeniu živnosti dochádza aj v prípade úmrtia živnostníka, alebo po vypršaní stanovenej lehoty, ktorá sa viaže k živnosti. Ak sa živnostník rozhodne ukončiť podnikanie, živnosť zaniká nasledujúcim dňom, ktorý je uvedený v žiadosti o ukončenie živnosti, ak nie je určený iný požadovaný dátum ukončenia živnosti.

zastavte straty v podnikaní

Ukončenie živnosti je uskutočnené bez poplatkov, bez potreby kúpy e-kolkov. Ak vás k danej téme napadajú ďalšie pridružené otázky, alebo sa potrebujete v niektorých záveroch uistiť, kontaktujte nás prostredníctvom našich kontaktných údajov. Bližšie informácie o nás, o našom pôsobení a zameraní nájdete na našej internetovej stránke. Jednotlivé informácie pravidelne dopĺňame a aktualizujeme.