Rýchla a profesionálna pomoc pri problémoch s kanalizáciou

Potrubia, kanalizácie, domáce odtoky si vyžadujú starostlivosť, sú pravidelne namáhané, môžu v nich zostať zabudnuté odpady rôzneho druhu, aj vrátane stavebných a takisto môžu do kanalizácií prerastať korene stromov a postupne ju upchávať. Všetky problémy zodpovedne a profesionálne vyrieši za Vás non stop služba oprava kanalizácie, dostupná v mnohých regiónoch, ktorá má v ponuke nielen riešenie havárií ale aj programy, ktoré im predchádzajú. V ponuke nájdete 2 spôsoby krtkovania a čistenia upchatých kanalizácií, potrubí a odpadov. V závislosti na výskyte havárie sa vždy použije dostupná a vhodná technika, pre domácnosti najčastejšie čistenie na elektromechanickom princípe, pre veľké objekty vysokotlakové krtkovanie silným prúdom a tlakom vody. Obidva sú rýchle, účinné a hlavne spoľahlivé.

krtkovanie prúdom vody

Ak už ale nepostačuje krtkovanie a prečistenie potrubia jedným zo spôsobov je čas na kompletnú opravu kanalizácie.

Ponúkaná služba Vám predstaví ekonomický, účinný a zároveň profesionálny spôsob opravy, ktorá sa vždy začína TV monitoringom alebo trasovaním potrubia. Odhalí sa tým hlavná závada, ale aj skryté problémy, ktoré bude potrebné čo najrýchlejšie riešiť, nahradí sa pôvodná dokumentácia a získa sa dokonalý obraz o aktuálnom stave.

Tento postup zabezpečí, že nebudú potrebné výkopové práce, nenavýši sa rozpočet a zásah frézovaním potrubia alebo kinetikou bude účinný a spoľahlivo odstráni staré korene a zabudnutý odpad.

starostlivosť o potrubie

Celý servis bude ekologický a z finančného hľadiska korektný s vopred dohodnutým postupom aj cenou, ktorá sa nebude navyšovať. V ponuke sú aj doplnkové vodoinštalačné práce, ktoré využijete najmä pri odstraňovaní havárie a ktoré Vám neskutočne uľahčia celú situáciu. Odbornosť a profesionalitu by sme mali využívať a spoľahnúť sa na ňu. Inšpirujte sa ponukou služieb a zabráňte zbytočnej havárii.