Bezpečnosť na kultúrnych podujatiach

Kultúrne podujatia predstavujú prínos pre ľudí. Ľudia sa chcú zabaviť, spoločensky vyžiť a užiť si dané podujatie. Takéto hromadné akcie však predstavujú aj rôzne nebezpečné situácie, na ktorých sú potrební aj ľudia z bezpečnostnej služby. Dôležitú úlohu vykonávajú aj organizátori kultúrnych podujatí, a to aj z pohľadu organizácie, ale i z bezpečnostného hľadiska. Podujatia poznáme rôzne. Sú kategorizované podľa počtu účastníkov, či podľa umiestnenia alebo podľa prístupnosti verejnosti, ale aj podľa miery bezpečnostných rizík. Bezpečnosť účastníkov je vždy na prvom mieste.

koncert

Samotní organizátori podujatí sú povinní zabezpečiť bezpečnosť účastníkov konkrétneho podujatia. Bezpečnosť sa zaisťuje súkromnými bezpečnostnými službami. Bezpečnostné služby využívajú odborne spôsobilé osoby, ktoré presne vedia, čo majú v prípade ohrozenia iných účastníkov podujatia robiť. Vedia zakročiť správne. Prítomnosť pracovníkov bezpečnostnej službe na danom konkrétnom podujatí zabezpečuje aj pocit bezpečia účastníkov podujatia len svojou prítomnosťou. No vždy sa nájdu ľudia, ktorí si vyžadujú usmerniť alebo potrebujú byť vyhodení z daného podujatia kvôli neprispôsobivému správaniu sa.

športové podujatie

Organizátori sú pred začiatkom konkrétneho kultúrneho podujatia povinní zabezpečiť plynulý chod podujatia, zaistiť bezpečnosť divákov, vykonať také bezpečnostné opatrenia, ktoré by zaistili, aby dané podujatie sa uskutočnili v pokoji. Organizátori tiež monitorujú pri vstupe ľudí, ktorí sa na dané podujatie chcú dostať. Ak sa im takíto ľudia nepozdávajú, alebo majú pri sebe nejaké nepovolené predmety alebo látky, ani ich na dané podujatie nepustia. Kultúrne podujatie je možné uskutočniť až po kompletnom zabezpečení ochrany účastníkov kultúrneho podujatia. Ak by neboli splnené bezpečnostné opatrenia už pred samotným začiatkom kultúrneho podujatia, takéto podujatie by malo byť zrušené.